Grekokatolicy Wrocław Grekokatolicy Wrocław Grekokatolicy Wrocław Grekokatolicy Wrocław

Kościół św. Wincentego i św. Jakuba 

 

1226r.               

Do Wrocławia przybyli z Pragi franciszkanie. Panujący wówczas książę Henryk Pobożny ufundował dla nich kościół i klasztor św. Jakuba. Kościół, utrzymany w stylu romańskim, pierwotnie był budowlą trójnawową. Jego fragmenty, pochodzące z XII wieku, zachowały się w ścianach świątyni do dzisiaj. Obecny kształt kościoła jest wynikiem rozpoczętej w połowie XIV wieku rozbudowy. Kościół stał się  miejscem ostatniego spoczynku księcia Henryka II Pobożnego. 

 

Po   1517r.        

Kościół św. Jakuba wraz z podległym mu kompleksem klasztornym został przekazany premonstratensom z opactwa św. Wincentego w Ołbinie.

 

3 czerwiec 1530

Premonstratensi dokonali poświęcenia kościoła zmieniając zarazem jego patrona na Św. Wincentego. Od tego momentu jest to kościół pod wezwaniem św. Wincentego. 

 

1699r.                

Premonstratensi dobudowali południową kruchtę zaprojektowaną przez Jana Jerzego Knolla. Po stronie południowej kościoła, na miejscu starej kaplicy, która została zburzona, powstała nowa kaplica. Autorem jej projektu, w stylu późnego baroku, był Krzysztof Hackner, fundatorem natomiast ówczesny opat klasztoru hrabia Ferdynand Hochberg. Obecnie kaplica ta jest w trakcie odbudowy.

 

1811r.

Po sekularyzacji kościół św. Wincentego zaczął pełnić funkcję parafialnego, a przyległy do niego kompleks klasztorny od 1815 r. stał się siedzibą sądu okręgowego.

 

1945r.                 

Kościół wraz z budynkami poklasztornymi uległ znacznym zniszczeniom. Został jednak później odbudowany i ta okazała gotycka bazylika dołączyła do grona największych kościołów miasta Wrocławia. Długość nawy głównej wynosi 77,5 m, wysokość wnętrza nawy głównej sięga 23 m.

 

1997r.

Podczas Kongresu Eucharystycznego Papież Jan Paweł II przekazał kościół św. Wincentego Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, która uczyniła z niego swoją katedrę.

 

Sunday the 9th. Wrocław. Joomla hostgator coupons template