Grekokatolicy Wrocław Grekokatolicy Wrocław Grekokatolicy Wrocław Grekokatolicy Wrocław

 

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ OJCIEC ŚWIĘTY

FRANCISZEK

BISKUP RZYMU

NAMIESTNIK PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

 

 

WIELCE BŁOGOSŁAWIONY

SWJATOSŁAW SZEWCZUK

ARCYBISKUP WIĘKSZY KIJOWSKO-HALICKI

ZWIERZCHNIK KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO

.

 

JEGO EKSCELENCJA ARCYBISKUP

EUGENIUSZ POPOWICZ

METROPOLITA PRZEMYSKO-WARSZAWSKI

 

 

JEGO EKSCELENCJA

WŁODZIMIERZ JUSZCZAK

BISKUP WROCŁAWSKO-GDAŃSKI

 

Ukraiński Kościół Greckokatolicki jest jednym z 21 Wschodnich Kościołów Katolickich, które wraz z Kościołem Rzymskokatolickim tworzą Jeden Powszechny Apostolski Kościół Katolicki. Na świecie istnieje 21 Wschodnich Kościołów oraz 1 Kościół Zachodni – Łaciński, tj. Rzymskokatolicki. Ukraiński Kościół Greckokatolicki należy do Wschodnich Kościołów Katolickich, które rządzą się własnym prawem, co oznacza, że wszystkie normy określa – Kodeks Kanonów  Kościołów Wschodnich.

Katolickie Kościoły Wschodnie są niezależne i autonomiczne, są Kościołami „Sui luris” (Swego Prawa). Kościół Greckokatolicki pozostaje w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską, a jego specyfika wynika z teologii, liturgii, duchowość, dyscypliny oraz tradycji. Zwierzchnikiem Kościoła jest Patriarcha Lubomyr Huzar – Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki z ośrodkiem w Kijowie na Ukrainie. Początków tego Kościoła należy szukać w IX-X wieku na Rusi Kijowskiej. W roku 988 książę Włodzimierz Wielki przyjął chrześcijaństwo ze Wschodu, z Bizancjum. Najprawdopodobniej najstarszą diecezją jest eparchia przemyska, której powstanie wiąże się z działalnością uczniów śww. Cyryla i Metodego. W tym czasie Kościół Katolicki był niepodzielony, bowiem tzw. Schizma Wschodnia nastąpiła dopiero w roku 1054.

Ukraiński Kościół Greckokatolicki w Polsce jest zorganizowany w Metropolię Przemysko-Warszawską, która składa się z Archieparchii Przemysko-Warszawskiej oraz  Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej. Diecezja Wrocławsko-Gdańska została utworzona w 1996r. i obejmuje tereny Rzeczypospolitej na zachód od rzeki Wisły, a siedzibą biskupią jest miasto Wrocław. Parafia Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego istnieje we Wrocławiu od 1956 r. Początkowo nabożeństwa były odprawiane w Kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim, a od 1999 r. w Kościele św. Wincentego i św. Jakuba, obecnie świątyni katedralnej.

 

 

 

Sunday the 9th. Wrocław. Joomla hostgator coupons template